czwartek, 14 grudnia 2017

Zjednoczenie wokół wspólnej idei mieszkańców, aktywistów i różnych instytucji dało efekt: planowana ulica łącząca rondo Mickiewicza z ul. Krakowską nie rozbije w perzynę dawnej fabryki włókienniczej Elanex. Mam w tym osobistą satysfakcję, bowiem to nasz apel w "Wyborczej", by poprzemysłowej spuściźnie Częstochowy dać szansę, poruszył przysłowiowy kamyk, zainspirował aktywistów do skrzyknięcia się w stowarzyszenie Grupa Elenex. Napływająca z różnych stron krytyka zmusiła władze do zmiany decyzji.

Inicjując temat, pokazaliśmy na łamach Wyborczej, że pierwotna propozycja MZDiT nie jest jedyna, że nie trzeba ulicy prowadzić przez fabrykę, można obok niej. Udało się znaleźć jeszcze lepsze rozwiązanie, niż proponowane przez redakcję - tu pomocne okazały się warsztaty urbanistyczne studentów Politechniki Śląskiej, których efekty wykorzystał (częściowo) zarząd dróg.

Nowa ulica miałaby więc pójść północnym skrajem Elanexu - inaczej mówiąc: na tyłach ul. Małej - przez tereny niezabudowane albo zabudowane komórkami i barakami. Włączenie do ul. Krakowskiej zaplanowano pomiędzy ul. Małą a obecnym wjazdem na teren Elanexu. W tym miejscu trzeba wyburzyć dwie parterówki, ale nie są to obiekty cenne.

Poza tym MZDIT po głosach oburzenia - m.in. radnych - nie chce już zamieniać ronda Mickiewicza na koszmarnie rozlane skrzyżowanie ze światłami a'la Energetyk. Rondo Mickiewicza pozostanie, to kolejny plus.

Nowa koncepcja przebiegu ulicy łączącej rondo Mickiewicza z ul. KrakowskąNowa koncepcja połączenia ul. 1 Maja z Krakowską przez rejon Elanexu (Rys. Kuba Matlingiewicz, opisy Tomasz Haładyj) 

Nowe trasowanie ulicy - w swej części na wschód od torów PKP - jest dla mnie satysfakcjonujące. Ale jeszcze nie czas, by odtrąbić sukces. Jesteśmy dopiero w połowie drogi. Ważny jest bowiem charakter planowanej drogi, która powinna być miejską ulicą, a nie arterią. Nie może stanowić bariery między dwiema częściami dzielnicy, a powinna umożliwiać zagospodarowanie i zabudowanie przyległego terenu. Szczególnie chodzi o rejon ul. Małej: ulica przejdzie na jej zapleczu i niedobrze by się stało, gdybyśmy już po wsze czasy oglądali "architekturę podwórkową" w postaci komórek, baraczków, garaży itp.

Niestety, nie uspokoił mnie p.o. dyrektora MZDiT Piotr Kurkowski zapewniając podczas prezentacji koncepcji w Konduktorowni: - Połączenie ronda Mickiewicza z ul. Krakowską ma mieć charakter lokalny. Nie będzie nim prowadzony tranzyt, skoro są zaplanowane przejścia, zatoki autobusowe i przewidziano możliwość zjazdu w różnych kierunkach.

Jego słowa nie do końca znajdują bowiem odzwierciedlenie w tym co pokazał. Oszem, jest np. przejście na wysokości ul. Stawowej i nawet z wysepką - co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Ale jazdy z prędkością zgodną z przepisami trudno się tu spodziewać (zwłaszcza wśród zjeżdżających z wiaduktu), ponieważ dojazd do wysepki poprowadzono z tak łagodnych odchyłem toru jazdy, że nie wymusi to zachowania prawidłowej prędkości.

Grupa Elanex zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz: – Przy szerokości jezdni 7 m nadal trudno mówić o przyjaznej, spokojnej miejskiej ulicy.

Bo szerokość jezdni podświadomie wpływa na kierowców i rozwijaną przez nich prędkość. Pasy po 3,5 m (razem jezdnia 7 m) dobre są poza terenem zabudowanym, gdzie pędzi się 90 km/h, ale nie w miastach, po których należy jeździć max. 50 km/h. Np. w  Jaworznie, o którym głośno za sprawą braku śmiertelnych wypadków, ten rezultat osiągnęli konsekwentnie zwężając ulice do 6 m, co skłoniło kierowców do spokojnej jazdy. Zresztą w Częstochowie przebudowana ostatnio ul. Kiedrzyńska ma 6,5 m - dlaczego więc planowana obok Elanexu ma być szersza? Bo mają nią jeździć autobusy? Kiedrzyńską też kursują. Podobnie jak 6-metrowymi ulicami w Jaworznie.

Kolejna - myślę, że kluczowa rzecz: koncepcja pokazana przez MZDiT jest nadal stricte drogową, nie nawiązującą do otoczenia.

Otóż po pierwsze pas ulicy za bardzo się wgryza w zaplecze ul. Małej, co - jeśli nie zostanie zmienione - utrudni, a może uniemożliwi w przyszłości obudowanie projektowanej ulicy. I już zawsze będziemy mijać komórki.

Oto rysunek z pracy nr 5 studentów Politechniki Śląskiej (to na niej, obok pracy nr 10, wzorował się zarząd dróg) z zaznaczonymi liniami projektowanej zabudowy i narysowaną - już przeze mnie - czerwoną linią pokazującą granicę pasa drogowego w wykonaniu MZDiT. Niby niewiele, ale... czy takie podejście nie blokuje czasem rewitalizacji tego terenu?

5a

W drugiej pracy z podobnym przebiegiem ulicy, nr 10, kwartał jest płytszy - ale moim zdaniem jest to rozwiązanie gorsze:

10a

Niemniej i w pracy nr 10 jest mowa - wręcz wymóg! - zabudowy przyulicznej, której koncepcja MZDiT zdaje się nie uwzględniać. Świadczy o tym (to już druga uwaga) zaproponowany przekrój ulicy.

Otóż pas drzew oddziela chodnik od hal Elanexu, tymczasem powinien on oddzielać chodnik od jezdni. I nie po stronie fabryki (skoro nie ma miejsca na szpalery po obu stronach) lecz po przeciwnej. Bo to tam jest zabudowa mieszkaniowa, którą drzewa winny izolować od ruchu ulicznego. Na odcinku bliżej Krakowskiej (nie ujętym na poniżej reprodukowanym rysunku) drzewa wprawdzie są po właściwej stronie - ale znów nie między jezdnią a chodnikiem tylko po zewnętrznej stronie trotuaru. No to jak w tej sytuacji miałaby być kształtowana pierzejowa zabudowa ulicy? To pokazuje, że projektant zaczerpnął z opracowań Politechniki Śląskiej tylko przebieg drogi, nie przejmując się możliwościami przyszłego zagospodarowania jej otoczenia.

A może jednak ma być to - wbrew zapewnieniom dyrektora MZDiT - arteria, więc z góry wykluczana jest wzdłuż niej zabudowa?

Poza pełen szpaler drzew po północnej stronie jezdni zasłoniłyby choć trochę przykry widok na wspomnianą "architekturę komórkową" zaplecza ul. Małej (nim kiedyś, a perspektywa może być bardzo długa, powstanie tu docelowa zabudowa).

droga4

Wnioskuję więc maksymalnie przesunąć pas drogowy do terenu fabryki oraz zmniejszyć jego szerokość poprzez redukcję szerokości pasów ruchu ogólnego z 3,5 do 3 m. Kolejną oszczędność terenu (o co warto powalczyć) może dać modyfikacja przekroju ulicy, co i tak trzeba zrobić choćby z powodu dysfunkcyjnej szerokości 1,65 m chodników po stronie północnej w wersji MZDiT. Proponuję następujący układ (kolejno od fabryki w stronę ulicy Małej):

chodnik z opaską 2,5 m - pas rowerowy 1,5 m - pasy ruchu ogólnego 6 m - pas rowerowy 1,5 m - opaska zielona ze szpalerem drzew 2 m - chodnik 2,5 m.

W sumie daje mam to 16 m. O ok. 3 m mniej niż planuje MZDiT przy zachowaniu tych samych funkcji, a nawet przy ich poprawieniu. A każde zwiększenie głębokości kwartału przy Małej zwiększa szansę na jego sensowne zagospodarowanie i przyszłą rewitalizację.

Do kwestii urbanistycznych jeszcze wrócę przy liście uwag szczegółowych - teraz inna rzecz. Projektant nie wywiązał się z zadania zaprojektowania wygodnego dostępu do przystanków komunikacji publicznej. Po macoszemu potraktował też pieszych, a w jednym miejscu wręcz uznał, że piesi w ogóle nie istnieją pozbawiając ich możliwości dojścia z ul. Krakowskiej na teren Elanexu, gdzie są nie tylko firmy ale i domy, tudzież zespół szkół im. Reymonta.

Jak napisałem na wstępie - przebieg planowanej ulicy jest satysfakcjonujący, ale poprawienia wymaga jeszcze sporo rzeczy. Oto szczegółowe postulaty. Będziemy poruszać się od ronda Mickiewicza do ul. Krakowskiej:

RONDO MICKIEWICZA

Korzystanie z ulokowanych tu przystanków tramwajowych będzie w wyniku inwestycji... utrudnione zamiast ułatwione. Pasażerom zafundowana zostanie taka oto - czerwona linia na poniższym rysunku - karkołomna droga do przystanku w kierunku Rakowa (przy tym samym peronie będą też stawać autobusy w kierunku centrum, więc ich pasażerów też to dotyczy):

droga1b

Postuluję:

- propozycja A: wyznaczyć dodatkowe przejście, zgodnie z pomarańczową linią na rysunku.

- propozycja B: nie wykonywać niezależnego skrętu od strony nowego wiaduktu w al. Wolności, lecz zastosować rozwiązanie zbliżone do obecnie funkcjonującego (ale z prawoskrętem; tj. dwa pasy wlotu ul. 1 Maja).

Na marginesie: brak wygodnego dojścia do przystanku to taki sam błąd, o który o mało nie potknięto się przy budowie odgałęzienia tramwajowego przy rakowskiej estakadzie. Wg pierwotnej koncepcji jeśli ktoś przyjechał z centrum tramwajem i chciał przejść na drugą stronę al. Niepodległości (czyli w stronę d. restauracji A'Dong) - to musiałby aż trzy razy przejść przez tory i raz przez jezdnię, by w ogóle dostać się do "zebry" prowadzącej na drugą stronę al. Niepodległości. Kompromitacji udało się uniknąć wyznaczając dodatkowe przejście, właśnie na wzór zaznaczonego pomarańczową linią na powyższym rysunku. To ratunkowe rozwiązanie, masowo wykorzystywane dziś przez pieszych, podsunął Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, którego wówczas byłem wiceprezesem. To udało się zrobić jeszcze przed otwarciem linii na Błeszno, inna sprawa to walka o "zebrę" w stronę Jagiellończyków, która trwała kilka lat...

Dość dygresji, wracajmy na rondo Mickiewicza. Od projektu dotyczącego strefy śródmiejskiej wymagać trzeba ułatwień w dojściach pomiędzy przystankami różnych środków komunikacji publicznej. Oba tramwajowe skumulowano, i słusznie, na północnym wlocie, tj. w al. Wolności. Tu też jest (i będzie) przystanek autobusowy w kierunku centrum i nadal powinien być zachowany przystanek autobusowy dla linii stradomskich, a nie przenoszony, jak chce projektant, za rondo. Wiem, że stosowaną najczęściej zasadą jest lokowanie przystanków za skrzyżowaniami, ale czasem są wyjątki, gdy trzeba  uwzględnić wygodę przesiadek i logikę trasowania linii w danym miejscu. A przy rondzie Mickiewicza jest ona taka, że wszystkie autobusy jadą od centrum al. Wolności, a dopiero tu rozjeżdżają się na boki, czy to na Stradom, czy w przyszłości nową ulicą przez Elenex. Umieszczanie przystanków autobusowych za rondem niepotrzebnie oddali je od tramwajowych (przesiadki z autobusów ze Stradomia na tramwaj w stronę Rakowa!), dlatego najlepiej skumulować je wszystkie w al. Wolności. Pamiętajmy też, że z pasażerów czekających na autobusy w stronę Stradomia żyją lokale handlowe w znajdujących się tu kamienicach.

Zatoki za rondem mogą  oczywiście pozostać jako rezerwa.

ŚLIMAK ZJAZDOWY Z UL. OGRODOWEJ

droga3

Jest to rozwiązanie typu arteriowego a nie miejskiego, prowadzące do marnowania terenu: ziemi wewnątrz ślimaka nijak się nie da zagospodarować. W pokazanej powyżej pracy Politechniki Śląskiej (tej nr 5) zaproponowano urządzić zjazd do Ogrodowej z wykorzystaniem ulicy otaczającej kwartał zabudowy. I taki postulat należy postawić, choćby pojawienie się inwestora wydawało się dziś nieprawdopodobne. Opiszę to tak: nie będzie inwestora - będzie trawnik tak w wersji MZDiT jak i propozycji adeptów urbanistyki. Będzie inwestor - w wersji urbanistów damy mu budować, w wersji MZDiT powiemy mu... spadaj! Który wariant jest lepszy?

OKOLICE UL. STAWOWEJ I MAŁEJ

Postulaty:

- przejście dla pieszych powinno być mniej więcej na osi chodnika Stawowej (projektant przesunął je w stronę wschodnią co wydłuża dojście).

- należy podłączyć ul. Stawową do dróg rowerowych wzdłuż ulicy projektowanej. Przejazd rowerowy na drugą stronę ulicy powinien być na wprost ul. Stawowej - na jej osi.

- dobrym rozwiązaniem jest wysepka, ale dojazd do niej jest zbyt łagodny i nie wymusza zachowanie bezpiecznej prędkości. Należy tak prowadzić jezdnię (meandrować) by wymusić wjazd na przejście z odpowiednia prędkością.

- jezdnię nowej ulicy przesunąć maksymalnie w stronę Elanexu

- zmniejszyć szerokość pasów ruchu z 3,5 do 3 m, rozważyć modyfikację przekroju ulicy na bardziej oszczędny terenowo (opisane już wcześniej)

- wprowadzić pełen szpaler drzew po stronie północnej nowej ulicy (w przyszłości, gdyby powstała zabudowa, miedzy drzewami mogą się znaleźć miejsca postojowe).

POŁĄCZENIE NOWEJ ULICY Z UL. KRAKOWSKĄ

Spójrzmy na rysunek. To o tym miejscu pisałem, że projektant pominął istnienie pieszych. Tworząc nowy zjazd do Elanexu i zaślepiając obecny dla samochodów, zaślepił go również dla pieszych. W dodatku zapomniał o przejściu dla pieszych przez wlot nowej ulicy, przez co dojście z ul. Krakowskiej np. do straży miejskiej wydłużyło się niepomiernie i związane jest z parokrotnym przekraczaniem jezdni. Droga (licząc od miejsca wlotu nowej ulicy) wydłuża się w ten sposób ze 110 do aż 350 metrów!

droga56b1

Ale brak przejścia przez wlot nowej ulicy to niejedyny błąd w tym miejscu:

- tak mocne rozsunięcie obu jezdni Krakowskiej nadmiernie zawęzi pas zieleni oddzielający ulicę od terenu Elaneksu. No i dlaczego drzew nie zaznaczono w pasie między jezdniami, skoro Urząd Miasta prowadzi akcję nasadzeń w takich miejscach?! Jako przykład wystarczającej szerokości pasu rozdziału do oddzielenia jezdni i posadzenia drzew podam ul. Kisielewskiego na wysokości M1,

- projektowana nowa ulica ma też służyć autobusom. Nie wiadomo skąd dokąd nowa (zmieniona?) linia ma jechać, ale można spodziewać się, że od DK1. Tymczasem dla autobusu jadącego od tej strony i skręcającego w nową ulicę nie przewidziano przystanku! Proponuje urządzić go w miejscu oznaczonym symbolem "A", poprzez lokalne poszerzenie w tym miejscu wschodniej jezdni ul. Krakowskiej do 6 m.

- zakres projektu nie obejmuje ul. Krakowskiej w kierunku północnym, która też czeka na remont. Powinien zostać tam wyznaczony kontrapas rowerowy do jazdy pod prąd, na co pozwala szeroka jezdnia (ewentualne proponowanie rowerzystom, by nadkładali drogi równoległą ul. Kanał Kohna świadczyłoby o niezrozumieniu zasad rozwijania i promowania komunikacji rowerowej). Dlatego na skrzyżowaniu nowej ulicy z Krakowską powinien być już teraz przewidziany zjazd na kontrapas na tej ostatniej.

A może rondo-plac?

W raporcie Politechniki Śląskiej z warsztatów o włączeniu planowanej nowej ulicy w ul. Krakowską napisano, iż "mogłoby to być zrealizowane w formie obszernego ronda".

Popieram ten pomysł, zaprezentowany zresztą w pracy nr 5. Skrzyżowanie zaproponowane przez MZDiT to bowiem kolejny przykład rozwiązania w typie drogowo-tranzytowym. A przecież mówimy o takim kształtowaniu sieci drogowej by tworzyła ona miasto.

Miejsca jest tam na tyle, że zmieściłoby się rondo o zewnętrznej średnicy 20-21 m. Całkiem spore, bez problemu przejadą przez takie autobusy przegubowe, skoro radzą sobie na sporo mniejszym, 12-metrowym rondzie przy Promenadzie. Nawet z zawracaniem, co widzieliśmy podczas długiego zamknięcia linii tramwajowej na Północy.

Rondo miałoby jeszcze dwie dodatkowe zalety. Tworzyłoby ramę przestrzenną wejścia z miasta na teren Elanexu. Może więc nie tyle rondo co owalny plac? Plac Mottego na przykład. To dzięki temu właścicielowi fabryki, zwanej potem Elanexem, powstało przed wojną robotnicze osiedle szeregówek przy Olsztyńskiej na Zawodziu. Było ewenementem w skali kraju, bo wówczas nie budowano dla pracowników fabryk domów jednorodzinnych lecz familoki i bloki. Zainteresowanych tą historią odsyłam do tekstu Michała Kitali w Wyborczej (link TUTAJ). O nazwie dla ronda-placu piszę nie bez kozery także dlatego, że autorzy pokazywanej tu pracy nr 10 (akurat tej bez ronda) ponazywali nowe ulice - co recenzenci, profesorowie Politechniki Śląskiej, dostrzegli i umieścili w rekomendacjach jako dobry sposób na upamiętnienie przemysłowej spuścizny miasta. Skoro pomysł dobry, to trzeba z niego skorzystać.

Druga zaleta ronda-placu zamiast skrzyżowania - to możliwość podłączenia do niego istniejącego zjazdu do fabryki. Pozwoliłoby to uniknąć przebijania nowego wjazdu przez tzw. Park Piastów, czyli poszatkowania go na dwie części, co widzimy na koncepcji pokazanej przez MZDiT.

Tak wygląda rysunek z pracy nr 5:

5c

Autorzy proponują zarazem zmianę wlotu ul. Wróblewskiego - podłączenie go do ronda - ale moim zdaniem nie jest to konieczne, nie mówiąc już o generowaniu kolejnych kosztów (dodatkowe wyburzenia, nowy most przez Wartę).

I zbliżenie na rondo-plac:

5d

Na koniec powtórzę jeszcze raz: przebieg planowanej ulicy jest satysfakcjonujący, ale żebyśmy mogli mówić o dobrym projekcie - nie tylko pod względem komunikacyjnym ale i miastotwórczym - do poprawienia jest jeszcze sporo. Dlatego apeluję do władz miasta i MZDiT o otwartość na opinie tzw. strony społecznej i nie traktowanie zaprezentowanej przez siebie koncepcji jako zamkniętej. Jest ona dobrym punktem wyjścia do dalszych prac. 

PS
W powyższej analizie pominąłem kwestię wyburzeń na "ogryzku" ul. 1 Maja między rondem Mickiewicza a torami: dobrze utrzymanego bloku z lat 50. i podupadłej nieco kamienicy z przełomu XIX i XX w. Drogowcy chcieli by je zburzyć niezależnie od tego, czy nowa ulica miałaby pójść przez Elanex czy też obok niego. Tłumaczą to koniecznością budowy wiaduktu "po prostej" a nie "po łuku", co ma być konsekwencją wymagań kolejarzy dotyczących liczby podpór (jedna) i miejsca jej usytuowania. Czy nie da się nic z tym zrobić - nie wiem. Może ktoś podpowie?

 

poniedziałek, 30 października 2017

Nie pomogły wpisy na tym blogu i Facebooku, interpelacja radnego, artykuł w Gazecie Wyborczej  - nowa sygnalizacja na tyłach M1 wciąż dyskryminuje pieszych. Może więc trzeba uciec się do żartu? Dlatego do budżetu obywatelskiego zgłosiłem ławeczki do oczekiwania na zielone światło.

BUDZETOBYWATPROPOZYCJA

Dyskryminacja pieszych przez tę akurat sygnalizację nie jest wypadkiem przy pracy drogowców z MZDiT. Podobnie dzieje się w wielu innych punktach miasta, gdzie zainstalowano nowe światła, ale bardzo często w wyniku „modernizacji” istniejących. Cudzysłów jest tu nieprzypadkowy, bowiem z definicji słowo to oznacza ulepszenie, a nie pogorszenie.

Przejdźmy do studium konkretnego przypadku: dla kierowców jadących ul. Michałowskiego zielone światło świeci się bardzo długo, około minuty. Ale dla równolegle idących pieszych, czyli przekraczających boczną ul. Dmowskiego, tylko kilka sekund. Po monitach drogowcy łaskawie umożliwili powtórne zapalenie się zielonego światła dla pieszych w tym samym cyklu – oczywiście po naciśnięciu guzika – i ich zdaniem sygnalizacja jest już „dostosowana do obecnie panujących warunków ruchu”. Bo zielone dla pieszych zapala się tylko wtedy, kiedy trzeba.

Zza biurka i kierownicy samochodu zapewne tak to wygląda, ale wcale tak nie jest.

– Bardzo często się zdarza, że pieszy naciśnie guzik o ułamek sekundy za późno i w rezultacie musi poczekać na kolejny cykl, mimo iż zdążyłby jeszcze trzy razy przejść (auta na równoległym do przejścia ciągu jadą i jadą).

– Prowadzi to do niebezpiecznych zachowań, a więc dokładnie wbrew intencjom budowy sygnalizacji: pieszy, widząc, że ma czerwone, ale auta i tak uparcie stoją, w końcu nie wytrzymuje i idzie na czerwonym!

– A właściwie czemu ma nie iść, skoro zielone dla pieszych MA PRAWO się w tym momencie świecić – tylko akurat nikt nie wcisnął przycisku? Jaki jest więc cel tego nieświecenia? Jeśli taki, by kierowcy skręcili bez przeszkód w prawo, to jest to argument zwyczajnie nieprawdziwy. Bo jeśli zielone by się świeciło, ale na pasach nie byłoby nikogo, to i tak auto skręciłoby płynnie w prawo!

– W czym są gorsi mieszkańcy Północy od swoich sąsiadów z Tysiąclecia? Bo w dwóch miejscach al. AK: koło gastronomika i przy Promenadzie, gdy zielone mają auta jadące al. AK, to również zielone – z automatu, bez naciskania guzika – dostają idący równolegle piesi, czyli przecinający ul. Worcella i Kiedrzyńską.

– Za to samo naciśnięcie guzika jest uciążliwe, zwłaszcza dla osób starszych i z zakupami, bo muszą zboczyć z naturalnego prostolinijnego szlaku.

– Obecna sytuacja na tyłach M1 pogarsza bezpieczeństwo pieszych także z powodu niejednoznaczności funkcjonowania sygnalizacji. Kierowcy skręcający z ul. Michałowskiego w prawo, widząc na równoległym przejściu czerwone światło, mogą nabrać przekonania, że tak tu jest zawsze – tracą więc czujność i zapominają o podstawowej zasadzie, która mówi: na tzw. ogólnych światłach przy skręcie w prawo (czy w lewo) trzeba przepuścić pieszych idących równoległymi ciągami.

Mam wrażenie, że w pogodni za zdobyczami techniki – te przyciski, kamery, czujniki! – drogowcy zapominają, po co je wymyślono. I instalują je bez opamiętania nie tylko tam, gdzie są przydatne, wręcz niezbędne, np. na przejściu przy politechnice czy dla przechodzących przez al. AK na wysokości ul. Worcella, bo po co wstrzymywać ruch w al. AK, skoro piesi pojawiają się incydentalnie.

Przyciski mnożą się jednak tam, gdzie nie są potrzebne, bo zawsze są tam piesi bądź samochody i tak mają czerwone światło, więc zielone światło dla pieszych MA PRAWO się świecić. Przyciski w takich wypadkach służą jedynie utrudnianiu poruszania się po mieście.

Czas wreszcie skończyć z tą patologią, zwłaszcza że ona kosztuje. Jeden przycisk to kilkaset złotych z publicznej kasy, a każde skrzyżowanie wymaga kilkunastu sztuk plus późniejszych opłat za konserwację.

Ławeczki – wniosek nr 121 w dzielnicy Północ – nie do końca są żartem. Po pierwsze, skoro drogowcy nie potrafią czy w głowie im się nie mieści, że można by przeprogramować sygnalizację, to zaproponowałem najtańsze z możliwych alternatywnych rozwiązań, które ulży osobom starszym czekającym nadmiernie długo na zielone światło. A chodzi ich tu sporo, z ciężkimi siatkami z zakupami w M1.

Po drugie, jak wspomniałem, w wielu innych punktach Częstochowy piesi są szykanowani i dyskryminowani. Ławeczkom do czekania na zielone wróżę więc wielką przyszłość.

piątek, 20 października 2017

PKP zastanawia się nad wyburzeniem 20-letniego dworca głównego - gmachu od strony pl. Rady Europy/al. Wolności. Tę sensacyjną informację podaliśmy w piątek w Wyborczej (szczegóły - TUTAJ). Z kolei władze Częstochowy rozważają, czy przy tej okazji nie mógłby powstać wspólny dworzec kolejowo-autobusowy. Po pierwsze: obecny PKS-u jest w stanie upadku, a po drugie: wspólny dworzec kolejowo-autobusowy byłby faktycznym a nie malowanym węzłem przesiadkowym.

Na wstępie o tym, co sądzę o planach PKP. Wyburzyć dworzec czy nie? Póki co - zdania nie mam. To znaczy uważam, że architektonicznie dworzec jest przykładem mało porywającej i tandetnej architektury lat 90. Natomiast zastanawiam się czy jak zrobią mniejszy dworzec to czy nie będzie on nieproporcjonalny w stosunku do wielkiego placu przed dworcem i otaczającej go zabudowy. Bo dziś te proporcje są właściwe. Dworzec odsunięty nieco od al. Wolności musi mieć gabaryty (wysokość), by nie malał w oczach. Do tego Częstochowa nie ma szczęścia do projektów i obawiam się budowy potworka typu dawne PZU. Choć z drugiej strony, jakby wziąć jakieś dobre biuro architektoniczne, to byłaby to szansa na zrobienie czegoś naprawdę fajnego.

I praktycznego - tu wracam do koncepcji wspólnego dworca kolejowo-autobusowego. Zacząłem zastanawiać się czy ten drugi się zmieści i jak go ulokować.

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tworzenia placu manewrowego na obecnym pl. Rady Europy. Dworzec musi mieć oddech, przedpole, podejście - i takie jest. W dodatku idąc czy to od Alej czy wysiadając z tramwaju nie musimy przechodzić przez żadną jezdnię co jest wielką zaletą. Plac jest przykładem udanego zagospodarowania, są na nim ludzie, nie jest patelnią - dzięki półkolistym pergolom, trawnikom z krzewami, fontannie.

Inną rzecz, że użyte w 1996 r. materiały mocno się (poza pergolą) zestarzały - nawierzchnia z bida-kostki, toporna i pozbawiona finezji fontanna. Woda w basenach u podnóża pergoli przestała szumieć zaraz po otwarciu placu, a oświetlenie jest tylko umowne i po zmroku jest nieprzyjemnie ciemno. Reasumując: plac trzeba wyremontować, ale utrzymując jego sprawdzone elementy: pergolę, kwietniki, ławki, fontannę (zrobić nową!).

Co więc z dworcem autobusowym? Widziałbym to tak: skoro gmach kolejowy jest za duży, to można go zmniejszyć wg zasady zobrazowanej na poniższym zdjęciu: pozostałaby część z lewej strony (do zbudowania na nowo z zachowaniem obecnej wysokości), czyli ta, która obecnie - właściwie wyłącznie - jest wykorzystywana do obsługi pasażerów kolei.

Natomaist to co po prawej stronie żółtej linii mogłoby stanowić miejsce na plac manewrowy dworca autobusowego

dworzeczdjcieodciecie

Taki układ byłby bardzo funkcjonalny, bo z parteru gmachu wyprowadzałby - przez boczą fasadę - wprost na perony autobusowe.

Pojawi się zapewne pytanie, czy na zwolnionym przez część zmieści się plac manewrowy. Na geoportalu dokonałem pomiarów. Obecny plac manewrowy dworca PKS ma 3880 mkw. (pomijam plac przy Węglobloku, bo przy obecnej liczbie autobusów stanowiska przy budynku dworca PKS wystarczą aż nadto). I okazuje się, że plac manewrowy miedzy "nowym" dworcem PKP/PKS a pocztą miałby wielkość porównywalną: 3700 mkw.

dworzec11

Na powyższej mapie widzimy zarówno obecny budynek dworca (cieniutka biała linia wokół budynku to obrys dachu, który wystaje poza fasadę). Pomarańczowym prostokątem zaznaczyłem hipotetyczny kształt "nowego" dworca z wejściami z różnych stron.

Istotna uwaga: perony odjazdowe nie muszą być w tym samym miejscu co plac postojowy dla autobusów, które czekają - nieraz godzinę, dwie - na swój kurs. Taki plac postojowy mógłby być np. w miejscu obecnego dworca PKS czy jeszcze lepiej: w części obecnego dworca PKS przy Węglobloku. Taka organizacja ruchu jest w zasadzie typowa w polskich miastach, szkoda bowiem cennego przydworcowego miejsca na stojące godzinami autobusy. One na dworzec mają podjechać na 5-10 min przed rozkładowym odjazdem, zabrać pasażerów - i w drogę.

Co z parkingami dla aut osobowych? Pozostałby obecny na wysokości poczty, a dodatkowo można na ten cel wykorzystać obecny plac postojowy dla autobusów (na zdjęciu dolny znak z literą P), co podwoiłoby liczbę stanowisk. Mozna ewentualnie przesuwać parking jeszcze dalej, na teren obecnego dworca PKS, ale tu pojawia się pytanie, czy obecny właściciel (skarb państwa) nie zechce parceli spieniężyć...

Innym rozwiązaniem - ale nie wiem czy finansowo możliwym - byłby parking nad peronami autobusowymi, gdyby je przykryć płytą...

Pozostaje jeszcze kwestia autobusów miejskich oraz podmiejskich. Te pierwsze moim zdaniem powinny korzystać z rozwiązania, które dla nich przeznaczono projektując obecny dworzec, a które nigdy nie było wykorzystywane! Mam na myśli dwie zatoki na pl. Rady Europy: jedną przed gmachem dworca PKP (dziś postój taxi), drugą przy już zlikwidowanym Jysku (ostatnio przerobiona mały parking). Czy może być lepsza, bliżej wejścia na dworzec, lokalizacja przystanków? Również pętla na Orzechowskiego mogłaby pozostać dla tych nielicznych autobusów podmiejskich, które by stąd startowały.

I jeszcze dwa zdania o wielkości nowego dworca. Nie wydaje się obszerny ale to złudzenie: rzut zasugerowanego przeze mnie budynku ma 1800 mkw., 4 razy więcej niż pawilon od ul. Piłsudskiego (dziś zamknięty) 470 mkw. A pamiętajmy, że pawilon zachodni miałby dwie kondygnacje, co wymusza pasaż nad torami.

Projektanci mogą oczywiście zaproponować inne rozwiązania. Bardzo ich jestem ciekaw. No i jeszcze raz podkreślam: w kwestii burzyć czy nie - nie mam dotąd wyrobionego zdania. Powyższa analiza miała pokazać, jakie możliwości rodzi radykalny scenariusz. Byle, jeśli się tak stanie, sensownie je wykorzystać.

piątek, 11 sierpnia 2017

"Będziemy bronić każdego drzewa" - zapowiedziały władze Częstochowy po tym, jak duże emocje wywołał mój tekst w Wyborczej pt. "A teraz ogolimy al. Armii Krajowej".

AKzielen2Po wycince żywopłotów chodzenie al. Armii Krajowej będzie mniej przyjemne. Wprawdzie posadzone zostaną nowe, ale zanim urosną... Dodajmy, że do wycięcia przeznaczone są też w większości drzewa po lewej stronie chodnika

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zarzucano mi oparcie się na koncepcji, podczas gdy prace projektowe jeszcze trwają. Ale wyszło trochę śmiesznie i bardzo smutno, bo podana przeze mnie informacja o planowanej wycince "kilkudziesięciu drzew" została uściślona na... 146 sztuk! Ale w ramach wspomnianej już obrony uda się zapewne uratować 80 z nich. Czyli pod topór pójdzie ok. 66. Jakby nie było - jest to mocne kilkadziesiąt.Jeśli dodamy do tego wycinkę żywopłotów mamy pełny obraz zmian, jakie nas czekają.

Urzędnicy dużo mówili o kanale deszczowym - przebudowany ma mieć większą średnicę, stad kolizja z zielenią. Ale sprawa kanału to jedno (tu wierzę w skuteczność zapowiedzianej obrony), a przesuwanie i poszerzanie jezdni al. AK, czego drogowcy kurczowo się trzymają - to drugie.

Jeśli na jednej szali stoi okazała zieleń (wysokie żywopłoty chronią przed hałasem - polecam wyjść z auta i przejść się po stronie Politechniki), a na drugiej szali dobudowa pasów do skrętu w lewo, które nie są konieczne, bo kierowcy sobie radzą - to ja odpowiadam (jako kierowca, który jeździ tędy z Północy do centrum) - ZOSTAWCIE ZIELEŃ.

Jeśli na jednej szali położymy poszerzenia, by zrobić miejsce na wysepki i zatoki, a na drugiej szali drzewa i wysokie żywopłoty - to ja też jako świadomy obywatel mówię: ZIELEŃ.

Pan wiceprezydent mówi o zatokach i wysepkach: "udogodnienia". Dla kogo? W myśl obowiązującego, bo uchwalonego przez radnych, planu zrównoważonego rozwoju transportu powinno się zachęcać ludzi do korzystania z transportu publicznego, a co za tym idzie - dbać o wygodę pieszych, by bez kłopotu i łatwo doszli do przystanku a potem celu podróży. Tymczasem zrobienie zatok oznacza nie tylko kłopot z ruszaniem autobusów (kierowcy niechętnie je przepuszczają), co już oznacza pogorszenie warunków funkcjonowania komunikacji publicznej. Ale zatoki to także odsunięcie przystanków od przejścia dla pieszych p np. przy Politechnice w kierunku centrum - ergo: wydłużoną drogę pasażerów do przystanku. Gdzie więc tu udogodnienie? Owszem, dla kierowców - ale bez zatok świat zmotoryzowanych się w al. AK nie wali. No i odsyłam jeszcze raz do wspominanego dokumentu, który mówi, co jest ważniejsze, gdzie należy kłaść priorytet (i świadomy obywatel, nawet jeśli jest kierowcą, powinien się z tym godzić).

Wysepki? Potrzebne, ale tam, gdzie nie ma świateł. W al. AK światła zaś są i będą. A efekt wysepki dla pieszych? Że zamiast 12,5 m jezdni do pokonania będzie miał jej ponad 15 m i jeszcze może się zdarzyć, że światła uwięzią go na środku jezdni, na owej wysepce. To ci "ułatwienie" i komfort! (a dla kierowców jest wysepka czy nie ma - to bez różnicy). No i przypomnijmy: te wysepki też KOSZTEM ZIELENI.

AKzielen3Przejście przy tzw. Kosmosie: budowa wysepki spowoduje przesunięcie jezdni i wycięcie żywopłotów na dystansie ok. 100 m. Ponieważ wycięte zostaną też (kanał deszczowy) drzewa z lewej strony kadru, mieszkańcy bloków znajdujących się juz poza zdjęciem stracą ochronę przed hałasem ulicznym

Jeśli więc - jak mówi wiceprezydent Mirosław Soborak - władze miasta poważnie traktują walkę o każde drzewo, to niech zrezygnują z poszerzeń i przesunięć jezdni. A ocalą w ten sposób mnóstwo i drzew i żywopłotów. Do wycięcia pozostaną tylko te kolidujące z kanałem.

PS 1
Urzędnicy mówią też, że dzięki przesunięciu jezdni poszerzą wąskie perony tramwajowe - co ma być kolejnym argumentem przemawiającym za przyjętym projektem (i uzasadnieniem wycinki). Poszerzenie peronów np. o 1 m (to wystarczy przy Politechnice i PCK, a tylko tam jest problem) i konsekwencją tego - przesuniecie o 1 m jezdni, nie powoduje jednak kolizji z żywopłotami. Po co więc przesuwać bardziej?

czwartek, 10 sierpnia 2017

Z zadowoleniem przeczytałem pismo MZDiT jako reakcję na mój wniosek do MPK i MZDiT o ponowną analizę rozmieszczenia przystanków tramwajowych w kierunku Północy w rejonie Energetyka (pełna treść mojego wniosku - czytaj TUTAJ). 

Piszę nie bez kozery o przystankach w liczbie mnogiej, bowiem zamiast obecnego "Jasnogórska"  miałby być dwa: nie przed lecz za skrzyżowaniem z Jasnogórską i za chwilę kolejny, tuż za skrzyżowaniem z al. Jana Pawła II.

W piśmie argumentowałem tak: Przyjęty układ spowoduje następują sytuację: postój na światłach przed Jasnogórską, postój na przystanku za Jasnogórską, postój na światłach przed al. Jana Pawła II, postój na przystanku za al. JP2 - i to wszystko na dystansie ok. 200 m. Taka sytuacja będzie permanentna, a przynajmniej uciążliwie dla pasażerów częsta, ponieważ nie jest możliwy bezwzględny priorytet na skrzyżowaniu z Jasnogórską dla tramwajów jadących w obu kierunkach i w ogóle nie jest możliwy priorytet na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. Tym samym przyjęte rozwiązanie jest sprzeczne z jednym z efektów, które MPK ma zamiar osiągnąć w wyniku modernizacji: skrócić czas jazdy między Kucelinem i Rakowem a Północą o 8-10 proc.

A oto stanowisko MZDiT:

mzditodpowiedz

To fakt: za skrzyżowaniem z Jasnogórską jest wprawdzie więcej miejsca, ale co z tego, skoro tramwaj zamiast jechać więcej by stał, ku irytacji pasażerów.

Stanowisko MZDiT jest jasne: można zostawić przystanek "Jasnogórska" na swoim miejscu. Teraz piłka jest po stronie MPK.

Natomiast kwestia dodatkowego przystanku, przy Delicjach, wydaje się przesądzona: od lat zabiegają o to mieszkańcy okolicznych bloków wskazując zarazem na konieczność ułatwienia dojazdu do siedziby NFZ na tyłach wspomnianych Delicji. MPK i MZDiT wychodzi na przeciw postulatom.

poniedziałek, 24 lipca 2017

MPK rozpisało przetarg na kompleksowy remont sieci tramwajowej, konkretnie są to odcinki:

* od pętli na Północy do ronda Mickiewicza

* al. Pokoju od estakady do tzw. starej pętli przy rezerwacie archeologicznym

* rozjazdy w al. Niepodległości przy zajezdni.

Znaczna część prac ma się odbywać pod ruchem, z wykorzystaniem jednego toru i mijanek. Będzie więc sporo utrudnień. Ale warto się pomęczyć, bo najważniejszy jest późniejszy efekt. O równych torach i wymianie popękanych słupów nie ma co mówić, bo to rzecz oczywista. Zwrócę uwagę na pięć ważnych nowości:

- zielone, trawiaste torowisko od ul. Jasnogórskiej do dworca PKS. To świetna wiadomość, bo pierwotne plany mówiły o jego zabetonowaniu. Na tym blogu - ale także na łamach "Wyborczej" - gorąco zachęcałem do zmian technologii na zieloną. To już nie jest eksperyment ale standard przy budowie i remoncie linii tramwajowych nie tylko w Europie, ale i w Polsce. I nie tylko w tzw. wiodących miastach jak Warszawa i Kraków, ale i w mniej bogatych, jak Łódź. I nie tylko dużych, ale i mniejszych - tu przykładem choćby Toruń i Sosnowiec.

- nowy przystanek przy M1 - tu ważna uwaga: ma on obsługiwać nie tylko centrum handlowe, ale i bloki tych części jednostek A i B, które ciążą ku przystankom autobusowym na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul. Michałowskiego. Jak wiemy, tramwaj mija to miejsce bez zatrzymania, tunelem. A wątpiącym w sens nowego przystanku tramwajowego, sugeruję wyobrażenie sobie reakcji mieszkańców po likwidacji przystanków... autobusowych. No bo skoro zatrzymanie tramwaju jest tu jakoby (zdaniem niektórych) niepotrzebne, to po co zatrzymują się tu autobusy?

Ponieważ władze miasta nie zdecydowały się na radykalny krok i nie chcą likwidować tunelu tramwajowego - tym samym uniemożliwiając ulokowanie przystanków w miejscu optymalnym przy skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z Michałowskiego - dlatego przystanki będą w sąsiedztwie tunelu dla pieszych łączącego targowisko na Promenadzie z M1. Tym większego znaczenia nabierają wygodne dojścia. Z jednostką A nie ma problemu: jest przecież chodnik wzdłuż parku. Gorzej z jednostką B, czyli rejonem ul. Iwaszkiewicza. Ponieważ poprawienie tego stanu nie leży już w gestii MPK (bo wykracza poza przestrzenny zakres remontu), to kwestię tę poruszę w którymś z kolejnych wpisów.

przystM1opisy

A tak na marginesie, sprawa tunelu i przystanków pokazuje, jaka jest różnica między bogatą Francją czy Szwajcarią, a niezamożną Polską. W dwóch wymienionych krajach priorytet dla tramwajów zapewnia się za pomocą taniej sygnalizacji dającej bezwzględne pierwszeństwo komunikacji szynowej - a w naszym kraju trzeba władować miliony w dwupoziomowe skrzyżowanie, które w dodatku oddala pasażerów od celów podróży.
Z sygnalizacją nam po prostu nie wychodzi  - niechęć do dawania priorytetu tramwajom podszyta jest to obawą, że kierowcy będą musieli chwilę zaczekać aż tramwaj przejedzie. Tymczasem we Francji, Szwajcarii, Niemczech itd nikt takich wątpliwości nie ma. Rachunek jest bowiem prosty: po pierwsze jeden pociąg tramwajowy wiezie więcej osób niż 10 czy 20 samochodów osobowych, a po drugie - preferowane są tam (realnie, a nie tylko na papierze) sposoby poruszania się po mieście najbardziej dla niego przyjazne. I właśnie ustawienie sygnalizacji świetlnej jest tego przejawem.

- uwzględnienie możliwości wykonania rozjazdów w kierunku Parkitki na skrzyżowaniu al. AK z ul. Dekabrystów. Sam projekt nowej linii to inne zadania i nie wiadomo jeszcze czy znajdą się na niego pieniądze - niemniej przesądzony jest już przebieg trasy przez ul. Dekabrystów, co jest optymalnym rozwiązaniem.

hala_poloniaopisy2

- uwzględnienie, przy przebudowie pętli na Północy, możliwości przedłużenia linii. Bardzo ważna rzecz, bo gdyby tego nie zrobiono, rozbudowa sieci w tym kierunku wiązałaby się z powtórnym ryciem w tym miejscu

- inne rozlokowanie przystanków w rejonie ul. Jasnogórskiej i Jana Pawła II. W kierunku Północy będą aż dwa: za (a nie przed) skrzyżowaniem z Jasnogórską i za skrzyżowanie z al. JP2. To rozwiązanie uważam za chybione i uzasadniam to w zamieszczonym poniżej piśmie kierowanym do MPK i do wiadomości MZDiT oraz prezydenta.

jasnogorskaopisy 

W piśmie jest jeszcze parę innych uwag. Ale najpierw słowo wyjaśnienia: MPK postarało się i w wielu elementach dopracowało pierwotną koncepcję (trawiaste torowisko i przystanek przy M1 to tylko najbardziej widoczne dowody). Ta zawarta w specyfikacji przetargowej jest więc dużo, dużo lepsza. Niemniej warto jeszcze parę rzeczy zmienić.

 

Sz. P. Robert Madej
Zarząd MPK w Częstochowie
Al. Niepodległości 30
42-216 Częstochowa

Planowana modernizacja infrastruktury tramwajowej z pewnością unowocześni techniczną stronę funkcjonowania komunikacji szynowej, a takie rozwiązania jak „trawiaste torowisko” poprawią klimat akustyczny oraz estetykę centralnych ulic. Najważniejszymi beneficjentami tych prac będą pasażerowie, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na wygodę korzystania z komunikacji, w tym na dojścia do przystanków i ich lokalizację.

W zawartej w specyfikacji przetargowej koncepcji jest kilka istotnych niedogodności, które na tym etapie można jeszcze poprawić, co poprawi efekt modernizacji i zwiększy satysfakcję pasażerów:

 • co do zasady dojścia do przystanków ulokowanych naprzeciw siebie powinny być z obu krańców peronów z przejściami przez tory między peronami. Jest to standard we współcześnie projektowanych w Polsce i Europie sieciach tramwajowych. I takie rozwiązanie zastosowano na planowanym nowym przystanku przy M1 oraz przy pętli „Raków - Dworzec PKP”. Niestety, dwustronnych dojść brakuje na następujących przystankach:
  - PCK
  - Hala Polonia
  - al. Jana Pawła II (dziś przystanek w stronę centrum, ale ma być dobudowany peron w stronę Północy)
  - Dworzec PKS
  - Rondo Mickiewicza
 • mimo wprowadzenia dojścia do przystanku na pętli „Fieldorfa-Nila” od strony wschodniej, tj. od podnóża skarpy, dostępność tego przystanku jest niewystarczająca. Dlatego wnioskuję o:

- wyznaczenie dodatkowych dojść od strony uliczki stanowiącej dojazd techniczny do nowej podstacji trakcyjnej (załączony schemat). Jest to tradycyjny szlak pieszy i nie wyznaczenie go w projekcie będzie skutkowało chodzeniem tędy „na dziko”

- pozostawienie w obecnym miejscu przejścia dla pieszych przez al. Wyzwolenia. Koncepcja zakłada odsunięcie przejścia dla pieszych w stronę zachodnią, co spowoduje, że dojście do przystanku (zwłaszcza od bloków po południowej stronie al. Wyzwolenia, a w przypadku nie wykonania dojścia koło podstacji także od strony północnej) - stanie się nienaturalnie zawiłe i zmuszające do nadkładania drogi. Na schemacie pokazuje to czerwona przerywana linia, natomiast ciągła to proponowane dojścia.

Obecna lokalizacja przejścia - postulowana do pozostawienia - nie koliduje z iglicą planowanego rozjazdu na dwa tory pętli. Natomiast w przypadku przewidzianego w koncepcji przedłużenia trasy w kierunku ul. Kukuczki (nie określonego w czasie) cały układ drogowy i tak będzie przebudowywany w związku z planami MZDiT innego poprowadzenia południowej jezdni al. Wyzwolenia. Dlatego przesuwanie przejścia dla pieszych już teraz nie ma uzasadnienia.

Również uzasadnienia nie ma odsuwanie przystanku dla wysiadających w stronę zachodnią, ponieważ cele podróży dla pasażerów korzystających z tego peronu są na wschód od niego: przede wszystkim jednostki C i D osiedla Północ, czyli bloki zlokalizowane na wschód od ul. Fieldorfa-Nila

 petlapoprawki2

- zakończyć na pętli tor wewnętrzny - tj. połączyć go z torem zewnętrznym - przed dojazdem na peron (czyli tak jak na pętli „Stadion Rakowa”), a nie za peronem. Pozostawienie przyjętego w koncepcji układu spowoduje, że tramwaj, który wjedzie na tor wewnętrzny, nie będzie mógł się podstawić na peron odjazdowy przy kasie biletowej i podstacji.

Bez opisanych powyżej zmian dostępność przystanku początkowego „Fieldorfa-Nila” pogorszy się w stosunku do stanu obecnego. Nie będzie to dobrze przyjęte przez pasażerów, którzy po modernizacji oczekują poprawy komfortu podróżowania. A składa się na nią nie tylko szybki i równy bieg pojazdu po nowych torach, ale także droga dojścia do przystanku.

 • wnioskuję o ponowną analizę - wraz z MZDiT - liczby i rozlokowania przystanków w rejonie ul. Jasnogórskiej i al. Jana Pawła II, kierunek Północ. Przyjęty układ spowoduje następują sytuację: postój na światłach przed Jasnogórską, postój na przystanku za Jasnogórską, postój na światłach przed al. Jana Pawła II, postój na przystanku za al. JP2 - i to wszystko na dystansie ok. 200 m. Taka sytuacja będzie permanentna, a przynajmniej uciążliwie dla pasażerów częsta, ponieważ nie jest możliwy bezwzględny priorytet na skrzyżowaniu z Jasnogórską dla tramwajów jadących w obu kierunkach i w ogóle nie jest możliwy priorytet na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. Tym samym przyjęte rozwiązanie jest sprzeczne z jednym z efektów, które MPK ma zamiar osiągnąć w wyniku modernizacji: skrócić czas jazdy między Kucelinem i Rakowem a Północą o 8-10 proc.

W powtórnej analizie korzyści-strat argumentem za przeniesieniem przystanku „Jasnogórska” nie może być konieczność jego urządzenia de facto wspólnie z chodnikiem (bez osobnego peronu). Idąc tym tokiem myślenia z sieci komunikacyjnej znikłaby 1/4-1/3 przystanków, przede wszystkim autobusowych. Obecna, ale faktyczna a nie teoretyczna, sytuacja przy Jasnogórskiej nie odbiega in minus od innych miejsc, podczas gdy na sieci tramwajowej funkcjonuje przystanek o wiele mniej wygodny w dodatku kluczowy, a jednak nie jest przewidziana tam poprawa. Mowa tu o przystanku „II Aleja NMP” (kierunek Raków), którego peron jest zdecydowanie za wąski - chodzi nie o normy lecz rzeczywistą potrzebę - by sprawnie mogła się na nim odbyć intensywna w tym miejscu wymiana pasażerów. Z kolei kwestię wiaty na przystanku „Jasnogórska” można rozwiązać indywidualnym projektem.

 • przystanek dla wysiadających pod biurowcem MPK jest w koncepcji odgrodzony od jezdni (uliczki dojazdowej do MPK), co uniemożliwi dokonywane w tym miejscu w sytuacjach awaryjnych przesiadki T-A „drzwi-w drzwi”.

 Proszę o odpowiedź w trybie informacji publicznej, jakie konkretnie zmiany w koncepcji zostaną dokonane na etapie prac projektowych.

Z poważaniem, Tomasz Haładyj

Do wiadomości:

- prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

- Miejski Zarząd Dróg i Transportu

poniedziałek, 05 czerwca 2017

Poniżej zamieszczam moje, przesłane do MZDiT, uwagi dotyczące projektu przedłużenia ul. 1 Maja do Krakowskiej. Pomijając już samo trasowanie skutkujące urbanistycznym chaosem - koncepcja ma szereg błędów, w tym tak kardynalnych jak brak przystanków autobusowych przy "rondzie" Mickiewicza (sic!), brak wejścia pieszego na planowany wiadukt z ul. Ogrodowej - istniejąca kładka ma być rozebrana, czy brak rozwiązań, dzięki którym ruch kołowy odbywałby się z przepisową prędkością. Projekt niestety jest niskiej jakości, nie przeanalizowano dostatecznie powiązanie nowej ulicy o otoczeniem.

Oto pełna treść mojego pisma:

Do:
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Popiełuszki 4/6
Częstochowa

UWAGI DO PROJEKTU PRZEDŁUŻENIA UL. 1 MAJA DO UL. KRAKOWSKIEJ

Zasadniczym postulatem jest rezygnacja z przyjętego trasowania - jako szkodliwego dla zagospodarowania przestrzennego dzielnicy pofabrycznej oraz dla zachowania tożsamości kulturowej Częstochowy - i wybór jednego z alternatywnych wariantów (szczegółowo opisanych w odrębnym załączniku) [CZYTELNICY BLOGA ZNAJDĄ JE W POPRZEDNIM WPISIE]:

- po południowej stronie Elanexu (ale w wersji pierwotnej a nie zmodyfikowanej przez firmę Gramar)

- na osi ul. Sobieskiego, lecz w wersji „miejskiej” a nie „tranzytowej”, tj. z jedną jezdnią.

- przedstawionej jako „wariant autorski nr 2”.

Natomiast poniżej zamieszczam uwagi odnośnie koncepcji przedstawionej przez MZDiT i firmę Gramar:

 1. „Rondo” Mickiewicza

1.1. wnoszę o powtórne rozważenie zachowania ronda (w zmodyfikowanym rzecz jasna kształcie). Klasyczne skrzyżowanie nie daje możliwości podłączenia pięciu pełnych wlotów - chodzi o ul. Mickiewicza stanowiącą m.in. wjazd/wyjazd ze szpitala. Funkcjonowanie wlotu ul. Mickiewicza w formie niepełnej, na zasadzie prawoskrętów - co przewidziano w koncepcji - istotnie ograniczy skomunikowanie nie tylko szpitala ale i kwartału zabudowy w rejonie ulic Mickiewicza, Ambulatoryjnej i Skłodowskiej-Curie. Już dzisiaj ma mocno utrudniony dojazd: tylko poprzez ul. Mickiewicza a tę albo do al. Boh. Monte Cassino albo do ronda Mickiewicza. Likwidacja tej ostatniej możliwości, jednej z dwóch, spowoduje nieuchronne perturbacje i protesty mieszkańców.

1.2. skoro podstawowym celem budowy przedłużenia ul. 1 Maja jest wyprowadzenie części ruchu ze śródmieścia (padła zarazem publiczna deklaracja objęcia centrum strefą Tempo 30) - niezrozumiała jest zachęta dla kierowców do wjazdu w al. Wolności w kierunku Alej. Chodzi o podwojenie w stosunku do stanu obecnego liczby pasów do jazdy z al. Niepodległości na wprost, w al. Wolności z jednego do dwóch. Dlatego wnioskuję by prawy skrajny pas w al. Niepodległości był przeznaczony tylko do skrętu w prawo, lub wlot al. Niepodległości miał dwa pasy: do skrętu w lewo, oraz do jazdy na wprost i w prawo. Zmniejszenie liczby pasów zwiększyłoby efektywność pracy sygnalizacji świetlnej dzięki krótszym przejściom dla pieszych, a co za tym idzie, krótszym czasom ewakuacji.

W myśl zasady : tyle samo pasów na wylocie ile na wlocie - w al. Wolności powinien być jeden pas do jazdy z południa na północ (w stronę Alej). Odzyskaną powierzchnię można wykorzystać na przeniesienie parkowania po zachodniej stronie al. Wolności z chodników na jezdnię bądź też na stworzenie zieleńca ze szpalerem drzew oddzielającego torowisko tramwajowe od jezdni.

1.3. brakuje przystanków autobusowych dla relacji al. Wolności - 1 Maja (w kierunku Stradomia)! Relacja ta jest podstawowa i dziś jedyna w tym miejscu, a w całym układzie sieci autobusowej Częstochowy ma charakter magistralny. Relację tę wykorzystują dziś cztery linie, tj. 10 kursów na godzinę w każdą stronę. Wprawdzie wg koncepcji przystanki tramwajowe przy „rondzie” Mickiewicza zostały zaprojektowane jako tramwajowo-autobusowe, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w materiałach przygotowywanych przez MPK do unijnego remontu sieci tramwajowej. Ponadto nie zostało w koncepcji firmy Gramar pokazane, jak autobus jadący od strony PKS-u miałby wjechać na przystanek tramwajowy, przecinając dwa pasy ruchu kołowego w przeciwnym kierunku i mając „za plecami” nadjeżdżający tramwaj.

Jeśli przyjęcie przez Gramar takiego rozwiązania zostało przeze mnie dobrze odczytane (na stronie MZDiT nie ma żadnego opisu!, nie ma też innych przystanków mogących służyć wymienionej relacji) - to jest to krok nieprzemyślany także z powodu dużej intensywności ruchu tak tramwajowego: 10 poc./h w każdą stronę (a po ewentualnym zbudowaniu linii na Parkitkę jeszcze więcej), jak i autobusowego - 10 poj./h. Daje to w sumie 20 poj./h w każą stronę, co spowoduje wzajemne blokowanie się pojazdów nie tylko z powodu kumulacji pojazdów - peron mieści jeden skład tramwajowy, autobus musiałby czekać (i vice versa). Tramwaje kursują bowiem przez skrzyżowanie prosto, na osi Wolności - Niepodległości, zaś autobusy w relacji skrętnej Wolności - 1 Maja i w związku z tym wykorzystują inne fazy sygnalizacji świetlnej. Tym samym zostałoby stworzone tzw. wąskie gardło powodujące opóźnienia pojazdów komunikacji publicznej i zmniejszenie ich konkurencyjności wobec motoryzacji indywidualnej.

Dlatego wnioskuję by przystanek autobusowy w kierunku Alej NMP pozostawić w obecnym miejscu, tj. na prawym pasie al. Wolności, który powinien być wyłączony z ruchu ogólnego (zatoka, buspas). Taka lokalizacja w sąsiedztwie przystanków tramwajowych zapewni optymalne warunki przesiadki „drzwi-w drzwi”. Dokonuje się bowiem nie między autobusami i tramwajami jadącymi w tym samym kierunku (co zdaje się sugerować zastosowanie w koncepcji firmy Gramar przystanku autobusowo-tramwajowego), ale między autobusami nadjeżdżającymi ul. 1 Maja (ze Stradomia) na tramwaje jadące w kierunku Rakowa. Potwierdzają to obserwacje zachowań pasażerów w tym miejscu.

Również przystanek w kierunku Stradomia wnioskuję pozostawić w obecnym miejscu, tj. przed skrzyżowaniem (z jednoczesną zmianą funkcji prawego pasa z jazdy na wprost i w prawo na wyłącznie w prawo). Ewentualna lokalizacja przystanku za skrzyżowaniem, tj. na ul. 1 Maja za wylotem ul. Mickiewicza, byłaby błędna z uwagi na znaczne oddalenie od skrzyżowania, co spowoduje wydłużenie dojść do celów podróży i na przesiadki. Zgodnie z przyjętymi przez radę miasta dokumentami strategicznymi, rolą projektantów jest w pierwszym rzędzie zapewnienie najlepszych warunków dla komunikacji publicznej, a dopiero w dalszej kolejności - indywidualnej. Zgodnie z tymi wymaganiami celowe jest skoncentrowanie wszystkich przystanków na północnym wlocie skrzyżowania, tj. w al. Wolności, ponieważ wszystkie linie, niezależnie skąd dokąd biegną, przejeżdżają przez to miejsce. W tym miejscu dodam, iż al. Wolności zgodnie z publicznymi deklaracjami MZDiT ma się znaleźć po wybudowaniu wiaduktu na ul. 1 Maja w strefie Tempo 30, co tym bardziej uzasadnia lokalizację kompletu przystanków w tym miejscu.

1.4. przejście dla pieszych na zachodnim wlocie ul. 1 Maja zostało zbytnio odsunięte od skrzyżowania, co czyni drogę pieszych nienaturalnie odgiętą od naturalnej i zmniejsza bezpieczeństwo na skrzyżowaniu (auta już się rozpędzają). Ponadto nie został prawidłowo rozrysowany układ chodników w narożniku al. Wolności - ul. Mickiewicza, co utrudni ludziom poruszanie się a najpewniej doprowadzi do wydeptywania trawników. Projektant winien przeanalizować źródła i cele ruchu pieszego (przystanki, przejścia, znajdujące się przy skrzyżowaniu sklepy, szpital), czego - sądząc po przedstawionej koncepcji - nie zrobił.

1.5. wlot al. Wolności powinien być tak zaprojektowany, by zachować tworzący regularny szpaler drzew po zachodniej stronie al. Wolności. W przypadku klasycznego skrzyżowania jest to trudne, bo wymaga większej liczby pasów na wlocie - dlatego jest to kolejny argument za zaplanowaniem (zachowaniem) w tym miejscu ronda.

 1. Kładka dla pieszych przez tory PKP - powiązanie chodników na ul. 1 Maja i Ogrodowej z planowanym wiaduktem

Ze schematu wynika, że kładka dla pieszych nad torami PKP zostanie zlikwidowana - koliduje z przedłużeniem ul. Ogrodowej. Jednocześnie nie zaprojektowano alternatywy, tj. powiązania pieszego ul. Ogrodowej i ślepego fragmentu ul. 1 Maja z wiaduktem. Dlatego należy przeanalizować pod kątem wygody pieszych jedno z dwóch rozwiązań:

 1. a) jeśli stan techniczny kładki jest zadowalający zaprojektować nowe schody zejściowe na ul. Ogrodową
 2. b) doprojektować schody pozwalające pieszym idącym ul. Ogrodową dostanie się na wiadukt bez nadkładania drogi (wg zaprezentowanej koncepcji pieszy będzie musiał przejść pod wiaduktem, następnie obejść cały „ślimak” wjazdowy - jest to kilkaset metrów!). Podobnie rzecz się ma z ul. 1 Maja: na jej ślepym końcu potrzebne są schody wiodące wprost na wiadukt. Ponadto rozwiązania wymaga połączenie dla rowerzystów drogi rowerowej na wiadukcie z ul. Ogrodową np. poprzez pochylnie.
 1. Odcinek ulicy między wiaduktem a rondem przy Krakowskiej

3.1. projektant nie zastosował praktycznie żadnych rozwiązań, które zagwarantowałyby, że kierowcy będą przestrzegać dopuszczalną prędkość 50-60 km/h. Tymczasem charakter ulicy: łagodne łuki oraz zjazd z wiaduktu dla jadących w kierunku wschodnim, będą ewidentnie skłaniać do przekraczania dozwolonej prędkości. Jedyna na tym odcinku wysepka - na wysokości ul. Stawowej - też nie spełni roli wymuszania dozwolonej prędkości, ponieważ odgięcie toru jazdy jest przy niej symboliczne. Dlatego konieczne jest przeprojektowanie ulicy w rejonie wspomnianej wysepki z takim odgięciem toru jazdy, które by wymusiło ograniczenie prędkości do 40-50 km/h.

3.2. wnioskuję o przesunięcie przejścia przy ul. Stawowej tak, by znalazło się na osi któregoś z chodników tej ulicy (do analizy, którego) - co poprawi wygodę pieszych.

3.3. wnioskuję o wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych - z wysepką odginającą tor jazdy - na zjeździe z planowanej drogi w ulicę wewnętrzną przy (przewidzianym do wyburzenia) budynku dyrekcji. Wyznaczenie wysepki po zachodniej stronie tego skrzyżowania wytworzyłoby przy tym azyl dla skręcających w lewo na teren fabryki (dla jadących od strony ul. Krakowskiej)

3.4. rozwiązaniu projektowemu wymaga podjazd pod straż miejską. Wg koncepcji firmy Gramar możliwy jest on wyłącznie z jednokierunkowej ul. Krakowskiej. Tym samym jadąc nową ulicą od strony ronda Mickiewicza czy też jadąc od DK1 i chcąc dojechać do straży miejskiej, musimy jechać ul. Wróblewskiego, zawrócić przy d. zakładach Warta i wrócić ul. Krakowską.

3.5. projektowana droga przecięła naturalny i intensywnie wykorzystywany ciąg pieszy łączący ul. Krakowską ze szkołą odzieżową w kompleksie Elanexu (rysunek poniżej).

elanexkrakowska1

Praktyka będzie zaś taka, że młodzież i tak będzie tędy przechodzić, co stworzy niebezpieczne sytuacje. Dlatego wnioskuję o wyznaczenie w tym rejonie przejścia dla pieszych, co jest możliwe po odsunięciu zatoki autobusowej o kilka metrów w stronę ronda przy ul. Krakowskiej. Zastosowanie zaś wysepki da azyl w który można umieścić pas do skrętu w lewo (od strony ronda Mickiewicza) na podjazd do straży miejskiej i pas do skrętu w lewo od ronda Mickiewicza do szkoły odzieżowej. Ten drugi skręt zwłaszcza w kluczowych godzinach porannych może być intensywnie wykorzystywany, dlatego warto rozważyć tu pas do skrętu w lewo. Sugestie związane z tym fragmentem przebiegu ulicy pokazuję w poniższym materiale graficznym (przedstawia nie gotowe rozwiązanie lecz ideę):

elanexkrakowska2

3.6. nowa ulica powinna być obustronnie obramowana szpalerami drzew oddzielającymi jezdnię od chodników i dróg rowerowych. To założenie powinno obowiązywać już na etapie koncepcji, co pozwoli ustrzec się przed kolizjami z podziemnymi instalacjami (te winny być „wtórne” wobec jezdni, szpalerów drzew i chodników/ dróg rowerowych). Tzw. doprojektowywanie zieleni już po zaplanowaniu instalacji może spowodować, iż nie da się zachować ciągłości szpalerów i wizualny odbiór inwestycji nie będzie satysfakcjonujący

3.7. wszelkie prace projektowe w rejonie straży miejskiej powinny być podyktowane chęcią zachowania jak największej części istniejącego drzewostanu. Przebieg jezdni, chodników, dróg dojazdowych powinien się - w miarę możliwości - do niego dostosowywać. Czy tak jest - przedstawiony na stronie MZDiT materiał graficzny nie daje rozeznania.

 1. Rondo i ul. Krakowska

Projekt ronda przesądza kształt przylegającej do niej ul. Krakowskiej. Na odcinku jednokierunkowym - od ronda na północ - zaprojektowano pas rowerowy, ale jednostronny. Zmuszanie rowerzystów by w jeździe w kierunku centrum korzystali z równoległej ul. Wróblewskiego i ul. Kanał Kohna jest nie do przyjęcia, dlatego wnioskuję o zaprojektowanie na ul. Krakowskiej kontrapasa rowerowego. Miejsce (jeśli brakuje) można uzyskać, zwężając szerokość pasów ruchu do 3-3,25 m - prawy i 2,75-3 m - lewy. Zwężenie pasów ruchu pełniłoby też rolę uspokojenia ruchu, bardzo pożądanego wobec sytuacji panującej dziś na ul. Krakowskiej z jej przewymiarowanymi pasami ruchu.

 

poniedziałek, 29 maja 2017

Ponieważ tylko do 31 maja można zgłaszać do MZDiT uwagi odnośnie przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej, postanowiłem w jednym miejscu umieścić wszystkie koncepcje tego połączenia: i tą oficjalną, miejską, i alternatywne. I to pomimo tego, że magistrat nie chce konsultować alternatywnych przebiegów - a jedynie czeka na uwagi "kosmetyczne" do swojego.

Robię to po pierwsze dlatego, by pokazać wszystkie możliwości. Byśmy byli świadomi, że inwestycję można było przeprowadzić na kilka sposobów.

Po drugie, mapki, które publikuje, mogą być przydatne, jako, że na stronie MZDiT (www.mzd.czest.pl) w dziale "Konsultacje społeczne" próżno szukać jakiejś informacji o inwestycji. Świadomie czy nie - umieszczono ją w dziale :koncepcje przebudowy ulic". I to bez jakiekolwiek zdania opisu, a nawet bez podania terminu konsultacji!.

KONCEPCJA MZDIT

Początek mamy więc na rondzie Mickiewicza, a koniec - w miejscu rozwidlenia ul. Krakowskiej w Kanał Kohna konkretnie: ten odcinek nosii imię ks. Wróblewskiego). Cały przebieg obrazuje poniższa mapka. Obiekty do wyburzenia zaznaczone są kolorem czerwonym, ale - UWAGA - w rzeczywistości będzie ich więcej. Chodzi o ślepy odcinek ul. 1 Maja, gdzie zostaną zburzone dwa z trzech budynków (w tym jeden historyczny), jakie stoją po południowej stronie ulicy.

elanexprzebiegulicyTrzeba tu jeszcze dodać, że rondo Mickiewicza zmieni się na zwykłe skrzyżowania na wzór tego przy Energetyku (al. Armii Krajowej / Jana Pawła II). Ważną informacją jest też to, że ul. Mickiewicza podłączona zostanie nie do skrzyżowania lecz do ul. 1 Maja  - i to na zasadzie prawoskrętów. Czyli jadąc od szpitala będziemy mogli skręcić tylko w prawo, w ul. 1 Maja w stronę Stradomia:

 

elanexrondoMick

Na ślepym dziś odcinku ul. 1 Maja, jak wspomniałem, do wyburzenia są dwa budynki stojące po prawej stronie (patrząc od ronda Mickiewicza w stronę torów). Zostaje dom kultury i przedszkole.

Elanex1Majaa

Po drugiej stronie torów ulica pobiegnie prościutko osiągając ul. Krakowską przy jej rozwidleniu w ul. Kanał Kohna (Wróblewskiego). Po drodze ulica rozbije część hal fabrycznych, budynek dyrekcji z bramą przejazdową nad którą wisi zegar.

Nowa ulica podłączona zostanie do ul. Ogrodowej ślimakiem. Nie będzie natomiast połączenia z ul. Stawową.

Elanexogrodowastawowa

Elanexhalefabryczne

Ulica zostanie poprowadzona przez skwer przed siedzibą straży miejskiej i przez piękny parterowy budynek mieszkalny z kamienia i cegły:

elanexkrakowska

KONCEPCJA "WYBORCZEJ" (AUTORSKA NR 1)

Tę koncepcję pokazywaliśmy na łamach "Wyborczej". Została skonsultowana z inż. Wiktorem Sołtysiakiem, który wykonał stosowne analizy, by mieć pewność, że da się ją "wpasować w teren".

Początek i koniec ten sam - ale ulica omijałaby fabrykę biegnąc po jej południowej przy ogrodach działkowych i przez teren kortów tenisowych (do przesunięcia). Następnie tuż przy rzece - tu potrzebny byłby mur oporowy, ale yo i tak nikły koszt w porównianiu z planowanymi przez miasto wyburzeniami i przesiedleniami ludzi.

Koniec ulicy byłby w tym samym miejscu co w koncepcji MZDiT: przy ul. Krakowskiej w miejsce jej rozwidlenia na ul. Kanał Kohna.

soltysiak_droga3

KONCEPCJA a'la "WYBORCZA" - tak zmodyfikowana przez MZDiT, że całkowicie został wypaczony jej sens

Na spotkaniu w ratuszu 28 kwietnia MZDiT pokazał - jako gorszy niż jego własny - wariant przypominający ten z "Wyborczej". Został istotnie zmieniony w ten sposób, że wyburzeń jest znacznie więcej. W porównaniu z wersją pokazaną w "Wyborczej" ulica skręca za wiaduktem dużo później - na tyle późno, że zahacza o hale fabryczne. Z kolei przy Warcie zamiast mieścić się między rzeką a budynkiem mieszkalnym, idzie przez ten ostatni. W dużo większym stopniu ingeruje też w ogrody działkowe znajdujące się po południowej stronie Elanexu.

KONCEPCJA AUTORSKA NR 2

Była już na tym blogu opisywana, ale warto ją przypomnieć.

Polega na odtworzeniu historycznego, bo istniejącego kiedyś połączenia ul. 1 Maja z Ogrodową - ale nie w formie przejazdu ze szlabanami tylko wiaduktu (bądź tunelu). I z udrożnieniem połączenia Ogrodowej z ul. Krakowską i ul. Kanał Kohna. To nie ma być eksterytorialna "autostrada miejska", lecz ulica tworząca miasto, szanująca istniejącą tkankę zabudowy, dająca szansę na jej uzupełnienie - bo wiemy, jakie na tym obszarze są luki. Czyli: dająca impuls rozwojowy.

Tak więc wiadukt łączący ulice 1 Maja z Ogrodową - ale nie w ich osi. Chodzi o to, by nie stawiać estakady pod oknami ludzi, ani nie burzyć istniejących kamienic, które powinny być zrewaloryzowane.

Po stronie zachodniej, przy ul. 1 Maja, jezdnia odchylałaby się więc nieco na północ, a obecna jezdnia ul. 1 Maja zachowywałaby swój charakter lokalno-dojazdowy do posesji (niejako lustrzane odbicie tego co proponuje MZDiT, który nasyp wiaduktu puszcza przez domy mieszkalne po południowej stronie ul. 1 Maja.

Po stronie wschodniej nasyp zjazdowy poprowadzony byłby na tyłach kamienic przy ul. Ogrodowej, w miejscu zajmowanym dziś przez komórki, baraki itp.

TrasaMickiewiczanowe2PION2

 Zabudowa przy ul. Ogrodowej widoczna na poniższym zdjęciu pozostałaby bez zmian. Rzecz jasna kamienice po lwewj 9za którymi szłaby nowa ulica) wymagają rewitalizacji:

ogrodowaprzykladce1

Następnie jedziemy Ogrodową w zachowanej istniejącej szerokości, mijamy skrzyżowanie z ul. Przechodnia i Stawową i dojeżdżamy do małego ronda, mniej więcej takiego, jakie zbudowano ostatnio przy Promenadzie. Stąd można pojechać dalej ul. Ogrodową w stronę katedry i pl. Daszyńskiego bądź skręcić do ul. Krakowskiej.

Przebieg ul. Przechodniej, dziś idącej ostrym zygzakiem, proponuję wyprostować. Tzn. nowa jezdnia ominęłaby kamienicę narożną Ogrodowa/Przechodnia nie od południa jak dziś, lecz od północy - stąd taka a nie inna propozycja lokalizacji wspomnianego ronda. Teren jest tam wolny od zabudowy i nie wymaga żadnych wyburzeń, za to poprowadzenie ulicy w nowym śladzie umożliwia jej przyszłą zabudowę np. domami mieszkalnymi tworzącymi z obu stron pierzeje. Istniejący fragment ul. Przechodniej stałby się uliczką podwórkową:

Przechodniaschemat

Poniżej widok na ów pusty plac, którym miała być poprowadzona nowa jezdnia ul. Przechodniej. Obiektyw aparatu był skierowany w stronę Ogrodowej, a więc na zachód:.

przechodnia11

Ul. Przechodnią na odcinku bliższym Krakowskiej trzeba nieco poszerzyć (o ok. 2 m plus chodnik), kosztem zabudowy barakowej po jej północnej stronie. Obiekty do wyburzenia zaznaczyłem na schemacie czerwonymi krzyżykami. A tak wygląda Przechodnia widziana od ul. Krakowskiej w stronę Ogrodowej - poszerzenie jezdni do 6,5-7 m miałoby być przeprowadzone w prawą stronę:

przechodnia_31

Docieramy do ul. Krakowskiej. Jej skrzyżowanie z Przechodnią możemy sobie wyobrazić patrząc na skrzyżowanie ul. Nowowiejskiego z Kopernika (z tym, że niezbędne byłyby tu światła).

Co dalej? Plac Markusfelda - tak go roboczo nazwałem:

pl_markusfeldaplan2
Naprzeciw wylotu Przechodniej do Krakowskiej jest zaniedbany skwer, który od północy obramowuje jezdnia łącząca (obok restauracji Astoria i hotelu Sonex) z ul. Kanał Kohna. Proponuję przełożyć tę jezdnie na oś ul. Przechodniej, by powstało bezpośrednie połączenie z Kanałem Kohna. Zaś starą jezdnie przeznaczyć na poszerzenie zieleńca, ewentualnie miejsca postojowe.

Sam skwer powinien zostać zaaranżowany na plac miejski, zazieleniony, z ławeczkami itd. Chodzi tu o wykreowanie czegoś w rodzaju "rynku dzielnicy Krakowskiej", stworzenie jej centralnego punktu. Mówimy przecież nie tylko o budowie czy remoncie ulic/ulicy, ale o działaniach rewitalizacyjnych, których "dzielnica Krakowska" bardzo potrzebuje.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze, skąd Markusfeld. To jeden z najbardziej znaczących przemysłowców Częstochowy przełomu XIX i XX wieku, budujących wielkość i znaczenie miasta. Był właścicielem m.in. zakładów Warta, do których wjazd prowadził właśnie przez opisywany skwerek. Henryk Markusfeld zapisał się przy tym jako największy w Częstochowie filantrop, m.in. był głównym fundatorem szpitala na Zawodziu. Warto, by częstochowianie pamiętali o takich ludziach. No, ale oczywiście nazwy to jurysdykcja rady miasta, ja tylko podpowiadam...

Wróćmy do łącznika Krakowskiej z Kanałem Kohna. Ulica nie prowadziłaby wcale dalej, do DK1. Kierowcy korzystaliby z ul. Krakowskiej, bądź jechali koło Galerii Jurajskiej do Mirowskiej i dalej na Zawodzie. Albo tuż przed "Jurajską" skręcali w prawo do DK1, skąd też będzie wkrótce dojazd na Zawodzie, gdyż MZDiT w perspektywie 2-3 lat postawi estakadę nad skrzyżowaniem z ul. Legionów, zaś na dole będzie rondo.

Czy to źle, że od ronda Mickiewicza do DK1 nie pojedziemy "prosto, jak strzelił"? Przeciwnie, tak z premedytacją powinno być. Chodzi o to, by na siłę nie wpychać tranzytu w "dzielnicę Krakowską". Zestaw ulic prowadzących od ronda Mickiewicza przez wiadukt ma łączyć dwie stron śródmieścia i aktywizować tereny wymagające rewitalizacji, a nie być wykorzystywana przez ciężarówki zdążające od DK1 na Opole. Dla nich jest obwodnica, my zaś powinniśmy myśleć o łączeniu śródmieście rozciętego torami kolejowymi. Myśleć o miejskich ulicach jak Ogrodowa, Piłsudskiego, Kopernika czy Kiedrzyńska.

KONCEPCJA GRUPY ELANEX

Aktywiści  z Grupy Elanex optują za wiaduktem na osi ul. Sobieskiego. Ale nie w formie proponowanej za czasów prezydenta Tadeusza Wrony - gdy miał on mieć dwie jezdnie, a każda po cztery pasy (co widać na pokazywanych wtedy wizualizacjach). Byłby to wiadukt dla ruchu miejskiego, jednojezdniowy, Co ciekawe, ulica nie łączyłaby się bezpośrednio ze skrzyżowaniem przy Domu Księcia lecz za pośrednictwem ronda przy ul. Orzechowskiego. To rozwiązanie podkreśla miejski a nie tranzytowy charakter propozycji.

Po wschodniej stronie torów PKP przebieg ulicy jest z grubsza taki jak w "autorskiej koncepcji nr 2".

elanexwiaduktSobieskiego

Uwagi ws. przedłużenia ul. 1 Maja najlepiej składać do MZDiT mailowo na adres: mzd@mzd.czest.pl

 

 

15:45, haladyj
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 06 marca 2017

Taki tytuł artykułu daliśmy w "Wyborczej". Przepytaliśmy znanego w kraju specjalistę od komunikacji rowerowej Marcina Hyłę z Krakowa co zrobić by rower publiczny się sprawdził. – Warunkiem jest przede wszystkim łatwość korzystania - odpowiedział. - Oznacza to, że stacje powinny być ustawione co 200-300 metrów, dosłownie na każdym rogu.

Jak w tym kontekście wyglądają plany Częstochowy?

stacjerowerowe_CZ_2017.03

O 200-300 metrach, o których mówi Marcin Hyła, nie ma mowy. Geografia stacji dokujących wygląda tak, jakby chciano nimi obdzielić jak najwięcej dzielnic - by żadna nie czuła się poszkodowana. Albo świadczy to o niezrozumieniu istoty działania roweru miejskiego, tak jakby odpowiedzialni za jego wdrożenie byli rowerzystami weekendowo-rekreacyjnymi. 

Otóż - warto przypomnieć - siec wypożyczalni ulicznych jest robiona nie po to, by wypożyczonym jednośladem sobie ot tak pojeździć. Zasada działania polega na tym, że bierzemy rower by GDZIEŚ DOJECHAĆ i TAM GO ZOSTAWIĆ - w innej stacji dokującej. Dlatego muszą być one rozlokowane gęsto - tak by blisko było, gdy rower chcemy wypożyczyć, oraz by można było odstawić rower tuż koło celu naszej podróży.

Pokusiłem się w tej sytuacji o zrobienie autorskiej mapki stacji dokujących - jako propozycji alternatywnej, do dyskusji. Przyjąłem założenie, że skoro miasto stać na początek na 20 stacji dokujących, to nie ma szans na gęstą ich siatkę w całym mieście a nawet we wszystkich największych dzielnicach. Trzeba więc któreś wybrać - uważam, że należy skupić się na śródmieściu i Tysiącleciu, bo tu są uczelnie, tu jest najwięcej szkół ponadgimnazjalnych, tu jest największy potencjał na rower publiczny.

Moja propozycja wygląda tak:

rowerymoja_koncepcja

Lokalizacje:

1. Pl. Biegańskiego
2. Kwadraty
3. Wiadukt w Alejach - od strony ryneczku
4. Pl. Daszyńskiego
5. Most przy ul. Mirowskiej (obok szpitala i Zakłądu Energetycznego)
6. Krakowska (obok szkoły, na wysokości Galerii Jurajskiej)
7. Dworzec kolejowy - od strony ui. Piłsudskiego
8. Dworzec kolejowy - od strony pl. Rady Europy
9. Dworzec PKS
10. Rondo Mickiewicza
11. Ul. Waszyngtona (sąsiedztwo AJD i Urzędu Miasta)
12. Skwer Sokołów (blisko szkół przy św. Augustyna)
13. III Aleja - na wysokości Cepelii
14. Jasnogórska przy skrzyżowaniu z al. Kościuszki (koło wieżowca)
15. Skrzyneckiego (obok LO Traugutta i Politechniki - ale nie mam pomysłu, w których konkretnie miejscu byłoby najrozsądniej)
16. Al. AK przy czterech wieżowcach (obok obiekty Politechniki i AJD i technikum gastronomicznego), 
17. Skrzyżowanie ul. Dekabrystów i Dąbrowskiego (akademiki, Politechnika, LO Biegańskiego)
18. Hala Polonia
19. Promenada (koło przystanku tramwajowego i targowiska)
20. Jasna Góra LUB Promenada przy amfiteatrze (pytanie czy pod klasztorem znajdą się chętni na wypożyczenie - jeśli tak, byłoby fajnie, ale może większy sens miałaby stacja na Promenadzie?.

Zastanawiam się jeszcze, czy nieco inaczej nie rozlokować punktów w samych Alejach. Na powiększeniu wygląda to tak:

roweryaleje1 

Ale może przesunąć stację spod Cepelii w rejon LO Sienkiewicza, tę na pl. Biegańskiego umieścić przy Desie i zrezygnować z Kwadratów - skoro tuż obok jest stacja na wiadukcie i przy AJD na Waszyngtona? 

roweryaleje2

I tak nasycenie stacjami byłoby o niebo lepsze niż w projekcie miasta:

Alejerowerymiasto

"Odzyskaną" stację można by wtedy zagospodarować np. na Tysiącleciu, by zagęścić tę dzielnicę... Lub dać np. na ul. Wieluńską...

A co z innymi dzielnicami? Co roku należałoby dobudowywać kolejne stacje dokowania i w drugim rzucie można by w nie uzbroić np. Ostatni Grosz, Raków i Wrzosowiak. A potem znów.

Oczywiście należałoby też weryfikować trafność lokalizacji wcześniej ustawionych stacji i je w razie konieczności zmieniać.

15:14, haladyj , Inne
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 13 lutego 2017

Wiadomo już, że nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie projektów tramwajowych, Urząd Marszałkowski przeprowadzi od 28 lutego do 28 kwietnia. Tymczasem w częstochowskim Urzędzie Miasta zapadła niepokojąca cisza ws. figurującej w budżecie (decyzja z końca ub. roku) budowy linii na Parkitkę. Nic więc dziwnego, że radni złożyli w tej sprawie interpelację. Czekamy na odpowiedź.

Jakie mogą być powody bezruchu w magistracie? Nasuwają się dwa: brakuje w magistracie osoby, która by temat pociągnęła, bądź też mamy do czynienia z próbą wycofania się z inwestycji rakiem.

Władze Częstochowy są świadome, iż we współczesnych miastach - jeśli mają być nowoczesne i wygodne do życia - priorytetem powinno zmniejszenie zatłoczenia ulic. Ale dalej jest już tylko gorzej, bo obrano receptę z lat 60.-70. XX wieku na której sparzyły się europejskie miasta. Tak jak u nas teraz, tak tam pół wieku temu inwestycje podyktowane były temu, by po mieście wygodnie jeździło się samochodem. Przy jednoczesnej niechęci do rozwoju komunikacji publicznej w Częstochowie - bo remont torów i zakup tramwajów i autobusów to nie rozwój lecz tylko zadania odtworzeniowe. Pewnym skutkiem będzie więc jeszcze większa liczba samochodów na ulicach, a wraz z nimi zwielokrotnione problemy tak z przejazdem (mimo poszerzonych ulic), parkowaniem jak i jakością powietrza.

Natomiast nowoczesne miasta starają się nie upychać ruchu kołowego tylko go zmniejszać - inwestując w transport publiczny i promując ruch pieszy oraz rowerowy. To, że w porównywalnych wielkością ośrodkach europejskich nie ma korków, nie wynika z tego, iż poprzecinano je siatką "autostrad śródmiejskich" - bo nie poprzecinano. Po prostu jest tam o 1/3-1/4... mniej samochodów, ponieważ ludzie chętniej niż u nas, w dużo większym procencie korzystają z komunikacji publicznej - bo jest szybka, wygodna i dojedzie tam, gdzie auto nie może. Chętniej też chodzą pieszo i jeżdżą rowerem.

tramwajautoTa ilustracja (zaczerpnięta z belgijskiej Gandawy) pokazuje, dlaczego warto rozwijać komunikację publiczną

Tymczasem nasze Częstochowy pękają z dumy, że za 200 mln zł zbudują kolejne estakady na gierkówce ale zarazem kombinują, jak tu wymiksować się z wydania 60 mln zł na linię tramwajową na Parkitkę (w obu przypadkach realny wydatek wynosi 20 proc. tych kwot, bo resztę finansuje Unia), nie mówiąc już o budowie innych odcinków, np. na Północy i Starym Rakowie. Przecież wystarczą autobusy - słychać w magistracie.

Nikt tego głośno nie mówi, ale co niektórzy urzędnicy ze Śląskiej i Popiełuszki najchętniej pozbyli by się w ogóle z Częstochowy tramwajów - tyle, że się nie da, bo co powiedzieliby ludzie? Więc się wyremontuje to co jest, kupi nowy tabor i pochwali się, jak to mamy "Lepszą komunikację". A nowa linia? Po co? Są autobusy.

Jak w takim razie zachęcać mieszkańców, by częściej niż dziś, zamiast własnym autem, wybrali komunikację publiczną, rower czy - przy krótszych dystansach - po prostu przeszli? Kolejnymi estakadami na gierkówce? Sygnalizacjami przestawianymi tak, by wygodniej było kierowcom a mniej wygodnie pasażerom (jak "popsuto" w ostatnich latach tramwaj między centrum a Północą piszę TUTAJ)? Długim oczekiwaniem na zielone światło, które, żeby się w ogóle zaświeciło trzeba niemalże złożyć podanie do MZDiT (plaga guzików)? Chodnikami zastawionymi przez samochody? Zakazami wjazdu dla autobusów tam, gdzie mogą wjechać auta osobowe (Aleje)? Jak widać, powyższe uwagi wykraczają poza kadencje obecnego prezydenta, bo dotyczą też jego poprzedników.

Liczę, że do budowy przynajmniej jednej nowej trasy tramwajowej, jednak dojdzie. Ale tu znów pojawia się niebezpieczeństwo, że tak jak w Katowicach wywalczoną linię tramwajową budować będą wbrew opinii ekspertów w lesie zamiast w mieście - tak u nas w polach zamiast w gęstej tkance zabudowy.

Otóż na korytarzach Urzędu Miasta coraz częściej słyszę, że może zamiast na ul. Dekabrystów, Okulickiego i Nowobialskiej tory położyć na ul. Obrońców Westerplatte i jej planowanym od lat przedłużeniu do szpitala. "Bo na Dekabrystów i Okulickiego jest przecież dużo autobusów, to po co jeszcze tramwaj?".

Takie podejście świadczy o kompletnym niezrozumieniu zasad i roli komunikacji publicznej. To tak jakby metro w Warszawie budować nie tam, gdzie jest dużo linii autobusowych - a jest ich tyle, bo są pasażerowie - tylko ryć tunele pod jakimiś nieużytkami. Komunikacja szynowa (tak podziemna jak i naziemna) predysponowana jest do gęstej zabudowy, tory kładzie się po to, by tramwaj czy metro zastąpiły grzęznące w korkach autobusy na najbardziej obciążonych relacjach. Czyli na osi osiedle - centrum.

Na częstochowskiej ul. Obrońców Westerplatte mamy dziś jeden autobus 25 kursujący co 30 min: jeżdżę nim ostatnio często i widzę, że na przystanku przy ul. Poświatowskiej wsiadają do każdego z tych copółgodzinnych kursów ledwie pojedyncze osoby. Kolejny przystanek tramwaju byłby w rejonie Szajnowicza / Łódzkiej i tu też nie można liczyć na wielu pasażerów, nawet jeśli okolica mocniej się rozbuduje, bo dominuje tu budownictwo ekstensywne, jednorodzinne, a parę bloków, nawet gdy powstaną, jakskółki nie uczyni. A to dlatego, iż tramwajem byłoby z tego miejsca do centrum przez Promenadę naokoło w stosunku do autobusu jadącego prosto w dół ulicą Szajnowicza. A autobus tak czy inaczej będzie musiał jechać.

wariantwestdekab_ODL

Tramwaj na ul. Obrońców Westerplatte oznacza drogę naokoło do centrum: najpierw na północny-wschód a potem ostry skręt na południe. Inaczej linia na ul. Dekabrystów: stanowiłaby naturalny i sensowny geograficznie ciąg komunikacyjny. Trzeba tez pamiętać o późniejszym koszcie eksploatacji: tramwaj przez ul. Obrońców Westerplatte ma do pokonania o 700 m dłuższą trasę niż przez ul. Dekabrystów. Niewiele? No to przemnóżmy 1,4 km (700 m w jedną i 700 m w drugą stronę) przez 96 kursów dziennie (zakładam częstotliwość 10-minutową, rankiem i wieczorem oczywiście rzadziej) i już mamy 130 km. W skali roku robi się już duża odległość, a każdy kilometr kosztuje - nie wiem, jaka jest aktualna stawka, ale pewnie ok. 13 zł/km. Eksploatacja linii puszczonej przez ul. Obrońców Westerplatte będzie więc o ok. 450 tys. zł droższa w skali roku niż przez Dekabrystów. Przynosząc przy tym mniejsze wpływy z biletów, bo pasażerów na Westerplatte będzie mało.

Spójrzmy teraz jak wygląda sytuacja na Dekabrystów? Pierwszy przystanek planowanej trasy tramwajowej ulokowany byłby przy domach akademickich. Tu zawsze są ludzie, bo prócz akademików mamy też LO Biegańskiego, przychodnię, liczne domy mieszkalne. Jest też sporo autobusów, a do każdego kursu dosiadają się liczni pasażerowie. Ale zarazem kuleje dojazd do kluczowych punktów centrum: na Kwadraty i do dworca PKS i PKP (w ogóle brak bezpośredniego dojazdu, choć to ważne dla licealistów i studentów). Na Raków też się stąd bezpośrednio nie dostaniemy. Tramwaj rozwiązałby ten problem przejmując główny kierunek podróży, ale też pozostałoby część autobusów: jadących ul. Dąbrowskiego / Kilińskiego, także "szesnastka" (zwolniony tabor mógłby wzmocnić ul. Szajnowicza).

OlsztynPilsudskiego3

olsztyn_pilsudskiego1

Budowa linii tramwajowej to także zmiana oblicza miasta. Na zdjęciach: to samo miejsce w Olsztynie (al. Piłsudskiego) w 2012 i 2016 roku - po wybudowaniu sieci tramwajowej. Podobnie mogłaby się zmienić ul. Dekabrystów w Częstochowie

Jedźmy dalej. Ul. Okulickiego już dziś jest częściowo zabudowana, ale po północnej stronie też zaczyna się ruch: na tyłach Kauflandu pracuje od niedawna dźwig. Mieszkańców w tym rejonie będzie przybywać, a warto, by od początku przyzwyczajać ich, że do centrum wygodniej niż autem dojadą tramwajem. Na tym powinna polegać walka z zatłoczeniem ulic! Takie działania w stosunku do rozbudowujących się wcześniej okolic alei brzozowej są mocno spóźnione, ale w przypadku wprowadzenia komunikacji szynowej jest szansa na zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców, zwłaszcza, że tamtejsi lokatorzy mają przecież dzieci, które dojeżdżają np. do szkół średnich. Za to jest pewne, że autobusy ich nie skuszą.

Wracając jeszcze do ul. Okulickiego: nie widzę powodu by na niej nie ostał się po wybudowaniu linii tramwajowej żaden autobus - czym straszą przeciwnicy inwestycji. Oszem, do centrum mieszkańcy będą jeździć głównie tramwajem, bo kursowałby on często (co 10 min) i byłby odporny na korki. Po drodze mijałby kluczowe miejsca, potencjalne cele podróży: LO Biegańskiego, Halę Polonia wraz ze znajdującym się za nim aquaparkiem (przetarg miasto już rozpisało), Politechnikę i AJD, Liceum gastronomiczne, szkołę muzyczną, LO Norwida i Słowackiego, Kwadraty - Aleje, dworce kolejowy i autobusowy, urząd miasta - po czym pomknie dalej pod rakowską estakadę.

Jeśli ktoś powie, że taka trasa to zła oferta dla pasażerów to minie się grubo z rzeczywistością. A autobus? Na Okulickiego mogłaby pozostać linia 32 z Lisińca, z tym, że zmodyfikowałbym jej trasę i puścił Łódzką do Rynku Wieluńskiego przybliżając w ten sposób komunikację publiczna do bloków położonych w głębi osiedla Parkitka. Zastanowić by się też wypadało, czy zamiast na Raków - dokąd dojedziemy przecież tramwajem - takiego autobusu nie puścić na Zawodzie.

Podsumowując: każdy przystanek na ul. Dekabrystów i Okulickiego zapewni tramwajowi wielokrotnie więcej pasażerów niż na ul. Obrońców Westerplatte. Tak, budujmy tramwaje - ale wśród ludzi a nie pośród pól.

tramwajdekabrystow41Tramwaj na ul. Dekabrystów - wizualizacja (Autor: Piotr Pyrkosz)

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 22

Tomasz Haładyj
Od marca 2015 r. redaktor naczelny częstochowskiej redakcji "Gazety Wyborczej".
Od 1991 r. jej dziennikarz, specjalizujący się w tematyce komunikacyjnej. Pisze też
o architekturze i urbanistyce. Pasjonat historii.
Współautor „Spacerownika
po Częstochowie”, napisał „Opowieść o częstochowskich tramwajach”. Laureat nagrody Silesia Press
za głośny raport
o dworcach kolejowych.
Pochodzi z Białegostoku.
Z wykształcenia jest ekonomistą transportu, ukończył warszawską
Szkołę Główną Handlową.


Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej

Rozkład jazdy